Main pageFeedbackSite map–ůŮŮÍŤť
Search:
 

News Subscription
Your e-mail:
Modify subscription

Questionnaire


Major gas pipeline overhauls: investor project performance analysisLisin I.Yu., Efremov A.M., Kolotilov Yu.V. (Gubkin State University of Oil and Gas, RF, Moscow)

E-mail: kolotilov_yury@mail.ru
   
This proposal essentially focuses on a viable management model for gas pipeline overhaul project resources assuming related environmental issues. The underlying construction investment project incorporates costs covering stock area construction and materials transportation along with environmental protection costs. When a resource management system is unavailable, the expenses involved in environmental protection appear to translate into net cash inflow. In addition, the authors discuss the economic essentials of efficiency assessment criteria applied to construction investment projects and a number of other critical issues.

References

1. Kovalenko S.P. Upravleniye proektami [Project management]. Moscow, Tetralit Publ., 2013. 192 p.
2. Voyevodin I.G., Miklush A.S., Krylov P.V. Upravlenye formirovaniyem otchetov v pakete prikladnykh programm dlya otsenki ocherednosti remontnykh rabot na magistralínykh gazoprovodakh [Management of formation of reports in the application package for the assessment of the repair work priority at the gas trunklines]. Prikaspiyskiy zhurnal: upravleniye i vysokiye tekhnologii, 2013, no. 4 (24), pp. 43Ė50.
3. Khallyev N.Kh., Reshetnikov A.D., Budzulyak B.V., et al. Kapitalínyi remont lineynoy chasti magistralínykh gazonefteprovodov [Overhaul of the linear part of trunk gas and oil pipelines]. Moscow, Maks Press Publ., 2011. 448 p.
4. Kolotilov Yu.V., Mitrokhin M.Yu., Reshetnikov A.D., et al. Funktsionalíno-tekhnologicheskiy monitoring sistemy obsluzhivaniya i remonta gazoprovodov [Functional and technological monitoring of the system of maintenance and repair of gas pipelines]. Moscow, Izvestiya Publ., 2009. 512 p.
5. Arbuzov Yu.A., Mitrokhin A.M., Voyevodin I.G., et al. Analiz avariynykh zapasov resursov dlya likvidatsii voz mozhnykh otkazov lineynoy chasti magistralínykh gazoprovodov [Analysis of emergency resources to offset potential pipeline outage]. Gazovaya Promyshlenností Ė Gas Industry, 2010, no. 11 (652), pp. 81Ė83.
6. Arbuzov Yu.A., Bashkin A.A., Galyga V.S., et al. Snizheniye ekologicheskogo riska ekspluatatsii lineynoy chasti magistralínykh gazoprovodov [Reducing environmental implications of major gas pipelines]. Gazovaya Promyshlenností Ė Gas Industry, 2011, no. 3 (657), pp. 47Ė49.
7. Burba O.V., Vavilov V.V., Miklush A.S. Osnovnye printsipy razrabotki dialogovykh sistem dlya tekhnologicheskogo monitoringa remontnykh rabot na magistralínykh gazoprovodakh. [Main principles of dialogue systems development for process monitoring of repair works on main gas pipelines]. Territoriya Neftegaz, 2014, no. 11, pp. 14Ė16.
8. Savchuk V.P., Prilipko S.I., Velichko E.G. Analiz i razrabotka investitsionnykh proektov [Analysis and development of the investment projects]. Moscow, Absolyut-V Publ., 1999. 304 p.
9. Kovalev V.V. Metody otsenki investitsionnykh proektov [Methods for evaluation of investment projects]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 2000. 144 p.
10. Kovalev V.V. Kurs finansovogo menedzhmenta [Financial management]. Moscow, Prospekt Publ., 2008. 444 p.Back to the section