Main pageFeedbackSite map
Search:
 

News Subscription
Your e-mail:
Modify subscription

Questionnaire


Satellite data support to environmental online monitoring: Major gas pipeline routesKatayev M.Yu. (Tomsk State University of Control Systems, RF, Tomsk), Maslov A.S., Bubenchikov M.A., Pikulskaya E.Sh. (OOO Gazprom Transgaz Tomsk, RF, Tomsk)

E-mail: m.bubenchikov@gtt.gazprom.ru

The paper summarises a new software package under development which is designed to employ satellite-based support tools designed for various environmental online monitoring needs typical of major gas pipelines. It compares ground, airborne, and space observation methods and addresses existing approaches to finding parameters believed critical for environmental monitoring needs, based on satellite-sources data inputs. It also highlights the key steps involved in estimating the characteristics assumed critical when defining environmental conditions of target territories and for assessment of related changes. Software structure description breaks down into individual module and respective interconnections. Finally, the paper presents a query summary for cumulative changes in a target gas pipeline segment.

References

1. Khrenov N.N. Osnovy kompleksnoy diagnostiki severnykh truboprovodov Aerokosmicheskiye metody i obrabotka materialov semok [Fundamentals of complex diagnostics of the northern pipelines. Aerospace methods and processing of surveys materials]. Moscow, Gazoil Press Publ., 2002. 352 p.
2. Kharionovskiy V.V., Botov V.M., Gorodnichenko V.I., et al. Polozheniye po organizatsii i provedeniyu kompleksnogo diagnostirovaniya lineynoy chasti magistralnykh gazoprovodov ESG [Regulations on the organization and conduct of complex diagnostics of linear part of main gas pipelines of the UGSS]. Moscow, IRTs Gazprom Publ., 2008. 150 p.
3. Korvyakov V.P., Lazutin V.A. Opyt prakticheskikh rabot po obsledovaniyu magistralnykh gazoprovodov s ispolzovaniyem tekhnologiy aerokosmicheskogo monitoringa [Practical experience in the examination of trunk gas pipelines using technologies of aerospace monitoring]. NefteGazoPromyslovyi Inzhiniring, 2011, 1st Quarter, p.18.
4. Khrenov N.N., Egurtsov S.A., Lanchakov G.A., Stepanenko A.I. Primeneniye metodov distantsionnogo zondirovaniya Zemli dlya monitoringa magistralnykh nefte- i gazoprovodov [The use of methods of distance sensing of Earth for monitoring of oil and gas pipelines]. Moscow, Gazprom Publ., 2007. 65 p.
5. Shovengerdt R.A. Distantsionnoye zondirovaniye. Metody i modeli i metody obrabotki izobrazheniy [Remote sensing. Methods and models and image processing techniques]. Moscow, Tekhnosfera Publ., 2013. 560 p.
6. Mikhaylov V.F., Bragin I.V., Bragin S.I. Sputnikovaya apparatura distantsionnogo zondirovaniya Zemli [Satellite equipment for Earth remote sensing]. Moscow, Vuzovskaya kniga Publ., 2008. 340 p.
7. Zavgorodnev A.V., Khovanskiy A.D., Maslova E.V., Konyaev S.V. Organizatsiya prirodookhrannoy deyatelnosti na gazotransportnykh predpriyatiyakh [Organization of environmental practices at gas transportation enterprises]. Ed. Zavgorodnev A.V., Khovanskiy A.D. Stavropol, Dizaynstudiya B Publ., 2014. 348 p.
8. Katayev S.G., Katayev M.Yu. Matematicheskiy formalizm i algoritm strukturirovaniya mnogomernykh dannykh [The mathematical formalism and algorithm for structuring of the multivariate data]. Polzunovskiy vestnik, 2012, no. 2/1, pp. 99103.
9. Katayev M.Yu., Bekerov A.A. Obnaruzheniye ekologicheskikh izmeneniy prirodnoy sredy po dannym sputnikovykh izmereniy [Detection of ecological change of the natural environment according to the data of satellite measurements]. Optika atmosfery i okeana, 2014, vol. 27, no. 7, pp. 652656.Back to the section